فرم ثبت نام آنلاین

در سیستم دانشگاهی سیب این امکان فراهم شده است تا محصلین بتوانند بدون مراجعه به دانشگاه پروسسه ثبت نام خود را انجام دهند و فقط برای دریافت کارت کانکور و پرداخت فیس امتحان کانکور به دانشگاه مراجعه کنند.

در این فرم تمامی اطلاعات ابتدایی که برای ثبت نام یک محصل ضروری میباشد گنجانده شده است و محصل بعد از ختم ثبت نام خویش از سیستم کدی دریافت میکند که می تواند مراحل بعدی ثبت نام خود را به وسیله این کد در سیستم دنبال کند.

پروفایل الکترونیکی برای کاربران (محصلین ،استادان .مدیران)

در سیستم دانشگاهی سیب برای هر کاربر مطابق با نیازی که دارد یک پروفایل الکترونیکی درست میشود .
کارمندان:
در سیستم سیب، دانشگاه می تواند برای هر یک از کارمندان خود سطح دسترسی به اطلاعات را تعیین کند به این معنی که هر یک از کارمندان به کدام فاکولته ها و در چه سطحی دسترسی داشته باشند.

دانشجویان :
بعد از امتحان کانکور درصورت کامیابی ,سیستم سیب برای هر محصل به صورت خودکار یک دوسیه الکترونیکی تشکیل می دهد.محصلین می توانند در هر زمان و مکان با پروفایل تعریف شده به دوسیه الکترونیکی خود دسترسی داشته باشند.سوابق تحصیلی,سوابق مالی و وضعیت هر محصل در این دوسیه الکترونیکی به طور کامل در دسترس است و همچنان دانشجویان تمام کارهای اداری خود را از طریق سیستم پیش میبرند مانند انتخاب واحد ، در خواست تجدید نظر در نمرات ثبت شده ، اگاهی در مورد اطلاعیه های دانشگاه ، مشاهده تقسیم اوقات درسی ، تقسیم اوقات امتحانی و انجام نظرسنجی های دانشگاه
استادان:
برای استا دان نیز یک پروفایل درست می شود و هنگام ثبت یک استاد دانشگاه میتواند تمام مشخصات فرد ازجمله مشخصات شخصی، سوابق تحصیلی، سابقه کاری و مدارک پیوستی هر استاد را وارد سیستم کند.از این پس استادان کارهای اداری خود را از طریق سیستم انجام میدهند (مشاهده تقسیم اوقات درسی و یا امتحانی، ثبت نمرات ،ارتباط گرفتن با محصلین از طریق پیام ، انجام دادن نظرسنجی ها وغیره

چاپ انواع کارتها (کارت دانشجویی،کانکور،امتحانات)

در سیستم سیب این امکان فراهم شده است تا مسئولین هر بخش بتوانند به سادگی کارت های مورد نظر خویش را از سیستم بگیرند و پرینت کنند (کارت دانشجویی ، کارت کانکور و کارت های امتحانی).

انتخاب واحد هوشمند

پروسسه انتخاب واحد در سیستم سیب کاملا مطابق با نیاز دانشگاه و نظام آموزشی وزارت تحصیلات عالی دیزاین شده است
مراحل انتخاب واحد در سیستم سیب:
1 ابتدا دانشگاه باید لیست تمامی صنفهایی که در سمستر جاری قرار است در دانشگاه برگزار شود را در سیستم وارد کند
2 محصلین میتوانند از اکانت خودشان صنفهایی که قرار است در این سمستر را بگذرانند را انتخاب کنند
البته سیستم به صورت هوشمند فیلتر هایی را روی صنفهای انتخابی محصل انجام میدهد و محصل فقط صنفهایی را انتخاب میکند که اجازه آن را داشته باشد
محصل صنفهایی را میتواند انتخاب کند که مضامین پیش نیاز آن صنف را گذرانده باشد
محصل صنفهایی که به صورت هم نیاز آفر میشود را باید هم زمان انتخاب کند و بگذارند
تعداد کریدت هایی انتخابی یک محصل در یک سمستر وابسته به فیصدی سمستر قبل محصل میشود
برای محصل های که بر اساس پالیسی دانشگاه مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند (محصل های که سه سمستر متداول مشروط شده اند) اجازه انتخاب واحد داده نمی شود
دانشجو بعد از اینکه تمام صنفهای مورد نظر خویش را انتخاب کرد ،انتخاب واحد خود را تایید میکند و دیگر اجازه حذف و یا اضافه کردن صنفی را ندارد و این کار فقط با اجازه مسئول این بخش امکان پذیر است.
3 بعد از اینکه انتخاب واحد یک محصل توسط خودش تایید میشود باید مسئول این بخش هم انتخاب واحد محصل را چک و تایید کند تا پروسسه انتخاب واحد یک محصل تکمیل شود.

حاضری و نمرات محصلین

لیست حاضری هر صنف به صورت خودکار توسط سیستم سیب تنظیم شده و شقه‌های مربوط به هر استاد نیز ساخته می‌شود. در سیستم سیب استاد می‌تواند با استفاده از پروفایل خود از هر مکان و هر زمان جزئیات مربوط به نمرات محصلین (نتیجه 20%، کارخانگی، پروژه و نمره فاینال و …) را وارد شقه‌های صنف کند. اضافه کردن این نمرات در بازه زمانی مشخص انجام می‌شود و بعد از نهایی شدن نمرات استاد نمی‌تواند آنها را تغییر دهد.

تقسیم اوقات محصلین و استادان

تقسیم اوقات هفته وار محصل بعد از ختم انتخاب واحد توسط محصل تنظیم میشود و محصل میتواند تقسیم اوقات خود را در پروفایل خود مشاهده کند
تقسیم اوقات استادان نیز بعد از وارد کردن صنفها در سیستم در پروفایل هر استاد قابل دسترسی است .

نظرسنجی های داخلی دانشگاه

با توجه به اینکه دانشجو عنصر اصلی در سیستم آموزش عالی می‏باشد و آموزش و تعلیم این قشر اصلی‏ترین وظیفه نهاد آموزش عالی می‏باشد لذا سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش‏های ارائه شده به دانشجویان جهت صیانت از این سرمایه گرانبهای انسانی امری ضروری به نظر می‏رسد. لذا در سیستم سیب این امکان فراهم شده است تا دانشگاه بتواند به صورت مداوم نظر سنجی هایی را به وسیله سیستم انجام دهد تا روئسا و معاونین دانشکده‏ها و دانشگاه به صورت مداوم ارزشیابی اساتید را در هر سمستر مورد بررسی قرار داده و تفکیک و تمایز های لازم را به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده‏ها انجام ‏دهند همچنین میتوان در انتخاب اساتید برتر در حوزه آموزش از این نتایج بهره‏ گرفت.

گزارشات داخلی و خارجی برای دانشگاه

با استفاده از سیستم سیب مسئولین دانشگاه قادر خواهند بود تا در هرمکان و زمانی به رنج وسیعی از گزارشات دسترسی داشته باشند
گزارشات وزارت تحصیلات عالی :
گزارش حاضری کانکور
گزارش ثبت نام (جدول اساس وزارت)
گزارش نتایج امتحانات (کتابچه آخر سمستر)
گزارش فارغان (کتابچه فراغان دانشگاه)
گزارشات داخلی دانشگاه:
گزارشات اطلاعات دانشجویان
گزارش فیصدی نمرات دانشجویان
گزارش واحدهای کامیاب/ناکام
گزارش از وضعیت انتخاب واحدها
گزارش ارزیابی استادان
انواع مختلف گزارشات در بخش مالی

بخش هایی که در سیستم مالی سیب شامل میباشد :

  • فیس محصلان (براساس کریدیت ، فیس ثابت و یا هردو )
  • فیس خوابگاه ها
  • فیس ترانسپورت ها
  • معاش استادان دایمی
  • معاش استادان قراردادی
  • قرضه برای استادان و دیگر کارمندان
  • تعریف پروژه های تولیدی دانشگاه و مدیریت هزینه ها
  • ثبت تمامی درآمدها و مخارج دانشگاه
  • محاسبه اضافه معاش استادان بر اساس رتبه علمی ، سمت اداری و غیره
  • گزارش گیری از تمام بخش ها

مدیریت تمامی شعفبات از یک مکان

با استفاده از سیستم سیب یک دانشگاه قادر خواهد بود تا تمام شعبات خود را به صورت متمرکز از یک سیستم مدیریت کند و نیازی به گزارش گیری جداگانه برای هر شعبه توسط مدیران دانشگاه نخواهد بود.

سیستم پیام رسانی داخلی دانشگاه

به وسیله سیستم پیام رسانی داخلی سیستم سبیب کاربران میتوانند برای یکدیگر پیام بفرستند و مشکلاتشان را از طریق پیام حل کنند.

بخشی مجزا برای اطلاعیه های دانشگاه

از این طریق مسئولین دانشگاه میتوانند تمامی اطاعیه های دانشگاه را در سیستم اعلان کنند و پروسسه اطلاع رسانی بسیار ساده تر و با سرعت بیشتری صورت میگرد.
در بخش مخاطبین اطلاعیه ها هم میتوانیم فیلتر هایی را انجام دهیم تا اطاعیه مورد نظر فقط برای گروپ خاصی از کاربران قابل مشاهده باشد.