از اهداف اصلی سیستم دانشگاهی سیبب گسترش فرهنگ استفاده از سرویس های آنلاین در جامعه می باشد. دانشگاه ها به عنوان مرجع فرهنگ سازی در هر جامعه شناخته میشوند و همین دلیل میباشد که آغاز سرویس های آنلاین کمپنی روبیک از دانشگاه ها می باشد. گسترش استفاده از سیستم های آنلاین رشد و توسعه کمپنی روبیک را در پی خواهد داشت. سیستم دانشگاهی سیب به عنوان اولین سیستم دانشگاهی شناخته شده در افغانستان قابل استفاده می باشد. مدیریت هوشمند، سرعت و سهولت بخشیدن به فرآیندهای اداری بخش های مختلف، دسترسی آسان به اطلاعات برای آنالیزهای مدیریتی، کاهش نیروی کاری، کاهش استفاده از کاغذ در سازمان، و افزایش بهره وری از اهداف استفاده از سیستم دانشگاهی سیب می باشد. پالیسی کمپنی ما رشد موازی در کنار مشتریان می باشد. با گذشت زمان و گسترش تکنولوژی سیستم دانشگاهی سیب نیز رشد (Develop) خواهد کرد. کمپنی روبیک به عنوان همکار در تمام فرآیندهای مدیریتی در کنار دانشگاه خواهد بود. از همین خاطر است که سیستم قیمت گذاری کمپنی روبیک بسیار منعطف و با نگاهی بلند مدت می باشد.
تعهدات شرکت :
توسعه سرویس: روبیک متعهد است سیستم دانشگاهی سیب را با دو هدف رشد (Develop) دهد. در بخش اول با توجه به پلان ارائه شده هنگام خرید سرویس، بالا بردن خدمات ارائه شده از سیستم سیب در بازه زمانی مشخص در دستور کار می باشد. در بخش دوم با توجه به رشد سریع تکنولوژی، روبیک متعهد به آپدیت کردن قابلیت های سیستم با تکنولوژی روز برای جلوگیری از هر گونه نقص کاری می باشد.
امنیت اطلاعات: کمپنی روبیک متعهد است اطلاعات مشتریان خود را محفوظ نگاه دارد و از مشاهده و دخالت در آن به دور باشد. هر گونه تخطی از تعهدات قابل پیگیری در مراجع قضایی است.
وارانتی: کمپنی متعهد است در صورت هرگونه تخلل در ارائه سرویس، شرایط استفاده مشتریان را از سیستمی با کیفیت برابر فراهم کند. این شرایط می تواند از پرداخت هزینه مشابه تا ارائه کامل محصول و آموزش متفاوت باشد.