1. بررسی وضعیت فعلی دانشگاه :
پس از مراحل مشاوره و فروش ، شرکت جدول زمان بندی نصب و را ه اندازی سیستم و آموزش پرسنل دانشگاه را خدمت دانشگاه ارایه میکند. به دلیل اینکه هر دانشگاه پروسسه کاری جداگانه و منحصر به فرد خود را دارد اولین مرحله شناخت کامل نیازمندی های دانشگاه است بر همین اساس شرکت کار خود از شناخت نیازمندی های خاص یک دانشگاه آغاز میکند.

2. نصب و را ه اندازی سیستم :
پس از اینکه تمام نیازهای یک دانشگاه کامل شناخته و در سیستم تطبیق شد نوبت به راه اندازی سیستم در دانشگاه میرسد و این پروسسه در مدت زمان 2 روز کاری کامل میشود و پروسسه دیتا انتری سیستم آغاز میشود.

3. پروسسه دیتا انتری (سوابق شخصی و تحصیلی محصلین)
در این مرحله از کار شرکت فایل هایی در فرمت اکسل تهیه کرده است که کارمندان دانشگاه میتوانند اطلاعات محصلین را در این قالب ها وارد کنند و این کار باعث سرعت بخشیدن در پروسسه ثبت اطاعات میشود.

4. آموزش پرسنل دانشگاه :
بعد از راه اندازی سیستم جلسات آموزشی برای پرسنل دانشگاه آغاز میشود و هر شخص مطابق با وظایفی که در دانشگاه دارد آموزش میبیند.
در ضمن اینکه برای هر شخص جلسات آموزشی دایر میگردد، بخش آموزش سیب ویدیوهای آموزشی را برای هر بخش تهیه دیده است .